nyheter
Beräknad läsningstid 6 min

Hämta motivation från Afrikas innovativa cirkulära lösningar

Vi har samlat några av de mest intressanta affärsidéerna för cirkulär ekonomi från Afrika. Kolla in dessa 12 exempel och bli inspirerad!

Författare

David J. Cord

Journalist

Publicerad

Afrika har möjlighet att driva på världen in i en cirkulär framtid av tre skäl: ungdom, tradition och utveckling.

Unga människor är framtiden, och Afrika har världens yngsta befolkning. Av tradition har Afrika varit en viktig källa till världens råmaterial och har möjlighet att reformera materialförsörjningskedjorna. Dessutom är en stor del av Afrika fortfarande under utveckling. De kan hoppa över de mest destruktiva delarna av utvecklingen till en mer hållbar nivå, som att strunta i kolkraft och istället bygga solcellsanläggningar på sin elektrifieringsresa.

Detta är bara några av anledningarna till att World Circular Economy Forum 2022 kommer till Afrika i år. WCEF2022 äger rum i Rwanda, med lokala evenemang över hela kontinenten.

Här har vi samlat några av de mest spännande cirkulära lösningarna från en lista med över 500 företag sammanställd av Footprints Africa, en ideell organisation som stödjer en hållbar utveckling av små och medelstora företag. Vi har försökt välja ut en mångsidig grupp, med olika affärsmodeller och branscher.

Även om många av dessa lösningar har ett lokalt fokus, kan de inspirera människor över hela världen när de tar itu med sin egen cirkulära omställning. Precis som våra förfäder för länge sedan vandrade ut ur Afrika för att befolka världen, kan cirkulära lösningar från denna kontinent komma till hjälp för hela planeten.

Byggblock skapade av plastavfall

Arena Recycling är baserat i Tanzania och tillverkar byggblock av sand och plastavfall. De återvinner cirka 35 ton plast varje månad på sina fem anläggningar i Dar es-Salaam.

Gemensamma, solcellsdrivna kylanläggningar

Cold Hubs har byggt över 50 solcellsdrivna kylbyggnader för bönder och återförsäljare över hela Nigeria, vilket räddar över 50 000 kilo mat. Kylning är ett enkelt sätt att minska matsvinnet, minska koldioxidutsläppen och förbättra inkomsterna på landsbygden.

Organiskt hushållsavfall blir kompostjord

Sydafrikas Compost Kitchen räddar organiskt hushållsavfall från att hamna på soptippen. De samlar in gammal mat och annat organiskt material från hushållen, behandlar det med daggmaskar och tillhandahåller den vermikompost som blir resultatet till människor för användning i deras trädgårdar.

Byggavfall blir nya billiga bostäder

DigiYard samlar upp oanvänt material från byggarbetsplatser i Sydafrika för att använda till nya hem i områden med låga inkomster. Alla vinner på deras lösning: byggföretagen får sitt ”avfall” omhändertaget, materialet hålls borta från soptippen och människor får nya hem.

Jordbruksavfall används för att mata insekter, som i sin tur matar kycklingar

Neat Eco-Feeds har skapat en smart cirkulär jordbrukslösning i Ghana. De använder sidoströmmar från jordbruket, till exempel köttbiprodukter som slakterierna kasserar, för att mata svarta soldatflugors larver som i sin tur blir till mat till kycklingar. Detta förvandlar sidoströmmarna till en värdefull råvara och ger billigt och näringsrikt kycklingfoder till bönder som kämpar med stigande priser.

Främjande av regenerativt jordbruk, kontantgrödor, koldioxidkrediter och blockkedjor för bönder

OKO Forests såg att många bönder i Ghana inte hade något incitament för att utöva regenerativt jordbruk, eftersom de saknade dokumentation som kunde bevisade markägandet. Blockkedjelösningar kan bevisa äganderätten till mark för bönderna, medan inkomsterna kan förbättras genom kontantgrödor och plantering av träd för koldioxidkrediter.

Återvunnet textilavfall blir till nya produkter

Rewoven samlar in och sorterar textilavfall i Sydafrika. Klädproduktionen är ökänd för hur mycket resurser den förbrukar, så att hitta nya användningsområden för gamla kläder kan skapa jobb samtidigt som man använder färre naturresurser, som vatten för att odla bomull. Sedan 2020 har Rewoven räddat 460 ton gamla textilier från soptipparna och använt det till produkter som husdjursbäddar, isolering och kuddfyllning.

Organiska gödningsmedel och biokol skapas av biprodukter från jordbruket

Sabon Sake i Ghana tar sidoströmmar från sockerrörs- och risproduktionen och förvandlar dessa till organiskt gödningsmedel och biokol. Detta förvandlar jordbruksavfall till en viktig handelsvara som bönderna kan använda istället för dyra gödselmedel.

Produktion av organiska gödningsmedel lokalt i byarna

SafiOrganics visste att lokala problem kunde lösas lokalt. De har decentraliserat produktionen av gödningsmedel i Kenya genom att samla in biprodukter från grödor, behandla och använda dem, allt i samma by. De skapar organiskt gödningsmedel samt jordförbättringar, som material för att förbättra de fysiska egenskaperna hos jord, såsom vattenupptagning.

Matchning av butiker med överskott av mat med konsumenter och välgörenhetsorganisationer

Tekeya har utvecklat en onlinemarknadsplats i Egypten för att matcha matöverskott med dem som behöver. Konsumenter använder appen för att hitta restauranger och livsmedelsbutiker nära dem som har billig överskottsmat. Hittas inga köpare kan maten gå till välgörenhet. Detta gör att människor inte går hungriga och att maten inte går till spillo.

Korrekt återvinning av elektroniskt avfall

WEEE Center ser till att e-avfallsåtervinningen sker på korrekt sätt i Kenya. Många elektroniska apparater hamnar på soptippar eller återvinns under osäkra förhållanden över öppen eld. WEEE Center har byggt upp ett nätverk av företag, frivilligorganisationer och kommuner för att återvinna elektroniskt avfall på ett säkert och korrekt sätt.

En enklare metod för att göra dricksvatten säkert

Vepox Filter skapar vattenfilter av frön från lokala träd i Uganda. Detta minskar behovet av att koka vatten för säkerhets skull, vilket kräver ved och bidrar till avskogning. Filtren kan laddas om och återanvändas.

Vad handlar det om?