nyheter
Beräknad läsningstid 4 min

Sitra Labs utbildning tar tag i demokratins trånga passager – Sök till programmet!

Vi söker team som strävar efter att utvidga och etablera former för delaktighet i samhället som särskilt gäller personer i utsatt ställning.

Publicerad

Sitra Labs framtidslaboratorium är ett praktiskt orienterat utbildningsprogram där vi letar efter nya sätt att lösa komplicerade problem i samhället. Ansökningstiden till det tredje framtidslaboratoriet pågår 1.12.2020 – 11.1.2021. Den här gången är demokratins trånga passager temat.

”Ämnet är synnerligen aktuellt just nu. Vi uppmuntrar sökande att granska demokratin och delaktigheten på bred basis. Var kan vi finna nya ställen för delaktighet och hur påverkar de genuint utvecklingen och beslutsfattandet i samhället”? funderar Riina Pulkkinen vid Sitra Lab.

Förändringsaktör, sök till programmet!

Framtidslaboratoriet är ett intensivt program som baserar sig på framtids-, system- och designtänkande och på processerna kring sociala innovationer. Det samlar yrkeskunniga från olika sektorer i samhället för att samarbeta och lära sig tillsammans. Vi söker en så mångfasetterad deltagargrupp som möjligt där olika slag av kunskap, kompetens och erfarenheter förenas.

”Vi har lyckats om deltagarna i Sitra Lab upplever att deras förmåga, vilja eller möjlighet att förändra har förbättrats”, säger Riina Pulkkinen.

För framtidslaboratoriet som inleds under våren 2021 söks deltagarteam med 3–5 medlemmar som kan komma från vilken organisation eller gemenskap som helst. Teamen ska ha en idé eller projekt som anknyter till temat för framtidslaboratoriet. Det väljs ut högst tio team och de som väljs in i utbildningsprogrammet har möjlighet att ansöka om 8 000 euro i experimentfinansiering för att utveckla sin idé.

Framtidslaboratoriet är avsett till exempel för dem som ansvarar för utveckling av tjänster, beredare av politiska beslut, visionära reformatörer av fältet eller sakkunniga som tillämpar sina kunskaper och som förenas av viljan att gripa tag i aktuella problem i samhället och arbeta för att lösa dem.

Sitra Lab söker lösningar för trånga passager i demokratin och den sociala delaktigheten

Platserna för social delaktighet står under förändring. Den teknologiska utvecklingen, den allt mångformigare befolkningen, de sociala medierna och formerna av nätverksartad makt formar om de gamla platserna för delaktighet och skapar allt fler nya möjligheter. Både metoderna för direkt och representativ delaktighet förändras.

Den sociala aktiviteten, det vill säga delaktigheten i beslutsfattandet och utvecklingen av samhället blir ojämlik. Utanför blir särskilt de som befinner sig i sårbar ställning som till exempel barn, unga, de som saknar yrkesutbildning, de som står utanför arbetslivet och invandrarna. Resultaten av en färsk utredning som Sitra har gjort visar att det finns en stor mängd människor i Finland som vill påverka i samhället om det görs tillräckligt enkelt för dem. Dessutom ska platserna för delaktighet vara sådana där påverkan är genuin för att människorna ska uppleva att de blir hörda och är genuint delaktiga.

Nu söker vi team som strävar efter att utvidga och etablera former för delaktighet i samhället särskilt för personer i utsatt ställning.

Det kan vara en rörelse, sammanslutning eller handlingsmodell som redan har lyckats samla erfarenheter av delaktighet men som kämpar med modellens genomslagskraft och spridning. Eller så kan det vara fråga om en tjänst eller lösning som man vill tillämpa på den demokratiska delaktigheten. Lösningen kan anknyta till hur den representativa demokratin fungerar, demokratifostran och till former av direkt delaktighet.

Vi söker sektorövergripande team där kompetenser som kompletterar varandra förenas, t.ex. kunskap om politiskt beslutsfattande och medborgarverksamhetens tillgänglighet eller erfarenhet av nya kanaler inom de sociala medierna och demokratifostran. Vi värdesätter särskilt att teamen har resurser att nå målgrupper där delaktigheten är låg. Teamet kan t.ex. fokusera på hur demokratifostran kan nå ut till allt flera eller hur spelande ungdomar kan göras delaktiga via de plattformar som de använder.

Vad handlar det om?