uutiset
Arvioitu lukuaika 3 min

Sitra Labin koulutusohjelma tarttuu demokratian kapeikkoihin – Hae mukaan! 

Etsimme mukaan tiimejä, jotka pyrkivät laajentamaan tai vakiinnuttamaan yhteiskunnallisen osallistumisen muotoja erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien kohdalla. 

Julkaistu

Sitra Labin tulevaisuuslaboratorio on käytännönläheinen koulutusohjelma, jossa etsimme uusia tapoja ratkoa monimutkaisia yhteiskunnallisia ongelmia. Haku järjestyksessään kolmanteen tulevaisuuslaboratorioon on auki 1.12.2020 – 11.1.2021. Tällä kertaa aiheena on demokratian kapeikot.

”Aihe on juuri nyt äärimmäisen ajankohtainen. Kannustammekin hakijoita tarkastelemaan demokratiaa ja osallisuutta laajasti. Mistä kaikkialta löydämme uusia osallistumisen paikkoja ja miten ne aidosti vaikuttavat yhteiskunnan kehittämiseen ja päätöksentekoon?”, Sitra Labin Riina Pulkkinen pohtii.

Muutoksentekijä, hae mukaan!

Tulevaisuuslaboratorio on intensiivinen ohjelma, joka pohjautuu tulevaisuus-, systeemi- ja muotoiluajatteluun sekä sosiaalisten innovaatioiden prosessiin. Se kokoaa ammattilaisia eri yhteiskunnan sektoreilta tekemään yhteistyötä ja oppimaan yhdessä. Mukaan etsitään mahdollisimman moninaista osallistujajoukkoa, jossa erilainen tieto, osaaminen ja kokemus yhdistyvät.

”Olemme onnistuneet, jos Sitra Labin osallistujat kokevat, että heidän kykynsä, halunsa tai mahdollisuutensa tehdä muutosta ovat lisääntyneet”, Riina Pulkkinen sanoo.

Keväällä 2021 käynnistyvään tulevaisuuslaboratorioon haetaan 3–5 hengen osallistujatiimejä, jotka voivat tulla mistä tahansa organisaatiosta tai yhteisöstä. Tiimillä pitää olla tulevaisuuslaboratorion aiheeseen liittyvä idea tai projekti. Mukaan valitaan enintään kymmenen tiimiä, ja koulutusohjelmaan valitut voivat hakea 8 000 euron kokeilurahan ideansa kehittämiseen.

Tulevaisuuslaboratorio on tarkoitettu esimerkiksi palveluiden kehittämisestä vastaaville, poliittisten päätösten valmistelijoille, projektipäälliköille, näkemyksellisille kentän uudistajille tai osaamistaan soveltaville asiantuntijoille, joita yhdistää halu tarttua ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen ongelmaan ja toimia sen purkamiseksi.

Sitra Lab etsii ratkaisuja demokratian ja yhteiskunnallisen osallistumisen kapeikkopaikkoihin

Yhteiskunnallisen osallistumisen tavat ja paikat ovat murroksessa. Teknologian kehitys, väestön monimuotoistuminen, sosiaalinen media ja verkostomaisen vallan muodot muovaavat vanhoja osallistumisen paikkoja ja luovat entistä enemmän uusia mahdollisuuksia. Murroksessa ovat sekä suoran että edustuksellisen osallistumisen tavat.

Yhteiskunnallinen aktiivisuus, eli osallistuminen päätöksentekoon ja yhteiskunnan kehittämiseen eriarvoistuu. Ulkopuolelle jäävät erityisesti haavoittuvassa asemassa olevat tahot kuten, lapset, nuoret, vailla ammatillista koulutusta olevat, työelämän ulkopuolella olevat ja maahanmuuttajat. Sitran tuoreen selvityksen tulokset osoittavat, että Suomessa on valtava määrä ihmisiä, jotka haluavat vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin, mikäli se tehdään heille riittävän helpoksi. Lisäksi osallistumisen paikkojen on oltava sellaisia, joissa vaikuttaminen on aitoa, jotta ihmiset kokevat tulleensa kuulluksi ja aidosti osallisiksi.

Nyt etsimme tiimejä, jotka pyrkivät laajentamaan tai vakiinnuttamaan yhteiskunnallisen osallistumisen muotoja erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien kohdalla.

Kyseessä voi olla liike, yhteisö tai toimintamalli, joka on jo onnistunut luomaan osallisuuden kokemuksen, mutta kipuilee mallin vaikuttavuuden tai levittämisen suhteen. Tai kyseessä voi olla toimiva palvelu tai ratkaisu, jota halutaan soveltaa demokraattiseen osallistumiseen. Ratkaisu voi liittyä niin edustuksellisen demokratian toimivuuteen, demokratiakasvatukseen kuin suoran osallistumisen muotoihin.

Etsimme sektorirajat ylittäviä tiimejä, joissa yhdistyvät toisiaan täydentävät osaamiset, kuten ymmärrys poliittisesta päätöksenteosta ja kansalaistoiminnan saavutettavuudesta tai kokemus uusista sosiaalisen median kanavista ja demokratiakasvatuksesta. Arvostamme erityisesti sitä, että tiimillä on resursseja osallisuusvajeesta kärsivien kohderyhmien tavoittamiseen. Tiimi voi esimerkiksi keskittyä siihen, miten demokratiakasvatus tavoittaa yhä useamman ihmisen, tai siihen miten pelaavia nuoria saataisiin heidän käyttämiensä alustojen kautta mukaan osallistumaan.

 

Mistä on kyse?