Haku
Arvioitu lukuaika 6 min

Hakuohje Sitra Lab 3 -koulutusohjelmaan

Sitra Labin tulevaisuuslaboratorio on käytännönläheinen koulutusohjelma, jossa etsimme ja sovellamme toimivia tapoja ratkoa monimutkaisia yhteiskunnallisia ongelmia. Lue hakuohje tästä ja hae mukaan.

Julkaistu

Muokattu 15.2.2021: Haku on päättynyt ja hakulinkki on poistettu sivustolta.

Tulevaisuuslaboratorio on intensiivinen ohjelma, jonka aikana osallistujilla on mahdollisuus syventyä tärkeiden asioiden äärelle sekä vauhdittaa omaa projektiaan. Koulutusohjelma pohjautuu tulevaisuus-, systeemi- ja muotoiluajatteluun sekä sosiaalisiin innovaatioihin. Ennen kaikkea pääset tekemään yhteistyötä, käymään merkityksellisiä keskusteluja ja oppimaan uusien ihmisten kanssa. Tällä kertaa pureudumme siihen, miten demokraattinen osallistuminen eriarvoistuu.

Kenelle?

Sitra Lab on koulutusohjelma muutoksentekijöille. Tässä kohtaa esimerkiksi kansalaisaktiiveille, poliittisten päätösten valmistelijoille, näkemyksellisille kentän uudistajille tai osaamistaan soveltaville asiantuntijoille, joita yhdistää halu tarttua ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen ongelmaan ja toimia sen purkamiseksi.

Mukaan haetaan 3–5 hengen tiimeinä. Avoin haku tähän koulutusohjelmaan päättyy 11.1.2021 klo 17.00.

Etsimme tiimejä, jotka pyrkivät laajentamaan tai vakiinnuttamaan haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden yhteiskunnallisen osallistumisen muotoja. Kyseessä voi olla liike, yhteisö tai toimintamalli, joka on jo onnistunut luomaan osallistumisen kokemuksen, mutta kipuilee mallin vaikuttavuuden tai levittämisen suhteen. Tai kyseessä voi olla toisella alalla toimiva palvelu tai ratkaisu, jota halutaan soveltaa demokraattiseen osallistumiseen.

Mihin sitoudut?

Odotamme, että Sitra Labin osallistujat sitoutuvat 12 labrapäivään, jotka ovat vuoden 2021 aikana. Labrapäivät ovat koko ryhmän tapaamisia. Ne eivät välttämättä vie koko päivää, mutta kalenterista on hyvä varata riittävästi tilaa. Labrapäivien lisäksi meillä on vapaamuotoisia ja vapaaehtoisia kahvihetkiä.

Sitra Lab toteutetaan pääosin verkossa. Mikäli turvallisuustilanne sen sallii, pyrimme järjestämään myös lähitapaamisen.

Odotamme, että tiiminne varaa omalle työskentelylle näiden lisäksi keskimäärin kaksi tuntia viikossa yhteistä aikaa. Tiimien omat tapaamiset ovat erityisen tärkeitä kesäkuusta eteenpäin, kun kokeilujen suunnittelu siirtyy intensiivisempään vaiheeseen.

Labrapäivät: 8.4.2021, 13.4.2021, 27.-28.4.2021, 6.5.2021, 18.5.2021, 15.6.2021, 17.-18.8.2021, 31.8.2021, 20.9.2021, 14.10.2021, 9.12.2021

Haku

Osallistujahaku on kaksivaiheinen. 11.1.2021 mennessä hakulomakkeen lähettäneistä tiimeistä valitsemme haastatteluihin enintään 15. Haastatteluista valitsemme enintään kymmenen tiimiä mukaan. Lopullisen ryhmän kokoamisessa kiinnitämme huomiota ryhmän maantieteelliseen jakautumiseen, monipuolisiin keinoihin tehdä muutosta, sekä näkökulmien erilaisuuteen.

Toivomme, että löydämme hakijoita eri puolilta Suomea. Pyrimme järjestämään vähintään yhden kokoontumisen Labin aikana, ja jos matkustaminen on tarpeen, katamme osallistumisesta aiheutuvat matka- ja majoituskulut.

Tuleva Sitra Lab toimii ensisijaisesti verkossa ja huomioi erilaiset koronatilanteet.

Haun ja osallistujavalintojen aikataulu

 • Osallistujahaku on auki 1.12.2020–11.1.2021
 • Haastattelupäivät ovat 1.-16.3.2021
 • Mukaan valittujen työskentely alkaa 8.4.2021

Arviointikriteerit

Hakuvaiheessa arvioimme tiiminne monipuolisuutta, sitoutumista tulevaisuuslaboratorion toimintaan sekä tiimimme tunnistamaa mahdollisuutta tai ongelmaa.

Tiimin monipuolisuuden osalta arvostamme:

 • monipuolista kykyä ymmärtää aihealuetta ja siihen liittyviä tekijöitä.
 • ryhmän monipuolista kokemusta ja tiimin jäsenten erilaisia rooleja organisaatiossa.
 • erilaisia resursseja tai vaikuttamiskeinoja, joita voitte hyödyntää tunnistamanne ongelman ratkaisemisessa.
 • monipuolisuutta voivat lisätä myös sukupuoli, ikä sekä kokemus- tai koulutustausta sekä useamman organisaation edustajat tiimissä.

Tiimin sitoutumisen osalta arvostamme

 • tiimin jokaisen jäsenen motivaatiota osallistua Sitra Labin tulevaisuuslaboratorioon.
 • sitä, että osoitatte tulevaisuuslaboratoriolle oman panoksenne. Panos voi olla esimerkiksi ongelman ratkaisujen etsimiseen käytettyä aikaa tai omaa rahoitusta.
 • sitä, että teillä on nimetä sponsori tai tukija, joka on luvannut auttaa teitä projektin edetessä. Sponsori voi olla organisaatiossanne tai sen ulkopuolella. Olennaista on, että hän tuntee teidät ja on valmis tarvittaessa auttamaan sparraamalla ajatuksia, avaamalla ovia tai tekemällä tilaa kokeilullenne.

Ongelman tai mahdollisuuden kuvaamisessa arvostamme sitä, että:

 • olette tunnistaneet ongelman tai mahdollisuuden, johon haluatte tulevaisuuslaboratoriota hyödyntää.
 • olette kuvanneet ongelman tai mahdollisuuden konkreettisesti ja ymmärrettävästi.
 • pystytte osoittamaan ongelman tai mahdollisuuden mittaluokan.
 • olette perustelleet ongelman tai mahdollisuuden uskottavasti.

Tällä kertaa etsimme tiimejä, joilla on jo toimintamalli, yhteisö, palvelu tai muu ratkaisu, jota haluavat kehittää eteenpäin. Kyseessä voi olla pienimuotoinenkin tapa, jossa on jo onnistuttu luomaan osallisuuden kokemuksia, mutta kipuillaan esimerkiksi mallin vaikuttavuuden tai levittämisen suhteen. Tai kyseessä voi olla muuhun tarkoitukseen kehitetty palvelu tai ratkaisu, jota nyt halutaan soveltaa yhteiskunnalliseen osallistumiseen.

Mahdollisuus kokeilurahoitukseen

Valinta Sitra Labiin tarkoittaa, että tiiminne taustalla oleva “oikeushenkilö” voi saada labran edetessä enintään 8 000 euron kokeilurahoituksen. Jos tiiminne taustaorganisaatio toimii taloudellisesti, sen tulee olla kelpoinen ottamaan vastaan EU:n valtiontukisääntöjen mukaista niin kutsuttua de minimis -tukea. Huomaathan, että tulevaisuuslaboratorioon voi hakea, vaikka ei haluaisi tai tarvitsisi rahoitusta.

Päivystysaika

Vastaamme hakuun liittyviin kysymyksiin Zoom-päivystyksissä. Katso ajat tapahtumasivulta.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Onko mahdollista koota englannin tai ruotsin kielellä toimiva tiimi? Jos on, onko tulevaisuuslaboratoriosta kuvausta englanniksi tai ruotsiksi?

Odotamme, että mukaan hakevat tiimit pystyvät työskentelemään suomeksi ja englanniksi. Esimerkiksi meillä on paljon englantia puhuvia asiantuntijoita, jolloin myös osa työskentelystä voi olla englanniksi. Emme tietenkään edellytä täydellistä suomen kieltä, mutta on hyödyllistä, että pystyy seuraamaan asioita suomeksi.

Tulevaisuuslaboratorion perustiedot löytyvät englannin- ja ruotsinkielisiltä verkkosivuiltamme.

Voiko hakea tai osallistua Sitra Labiin vaikka ei ole taustaorganisaatiota (esimerkiksi olette ryhmä nuoria, jotka haluavat osallistua)?

Kyllä. Taustayhteisöä tarvitaan, jotta voimme maksaa kokeilurahoituksen siihen kytkeytyvälle taholle. Jos et itse ole esimerkiksi töissä ko. organisaatiossa, niin kannattaa ajatella kumppanuuksia: liittyykö aiheenne esimerkiksi kouluun tai harrastukseen, josta kokeilun rahoituksen hoitava organisaatio voisi löytyä.

Tulevaisuuslaboratorion työskentelyä kutsutaan koulutukseksi. Tarkoitetaanko tällä ennen kaikkea prosessin myötä tapahtuvaa oppimista muilta mukaan valituilta tiimeiltä vai onko tässä Sitran puolelta jonkinlaista muutakin koulutusta osallistujille?

Tulevaisuuslaboratoriota voisi yhtä hyvin kuvata yhteiskehittämisen prosessiksi tai yhteisöllisen oppimisen prosessiksi. Koulutus on kuitenkin sanana helpoin ymmärtää. Tulevaisuuslaboratorio on koulutus siksi, että siellä ollaan ennen kaikkea oppimassa. Oppiminen tapahtuu tekemisen kautta eli yhteisessä prosessissa niin oman tiimin, koko laboratorioryhmän kuin ulkopuolisten asiantuntijoidenkin kanssa.

Uskomme, että labran teemaan liittyen osallistujaryhmällä on paljon asiantuntemusta. Koulutus ei siis varsinaisesti painotu demokratian ja osallisuuden sisältöihin, vaan pikemminkin tulevaisuuslaboratorio tarjoaa uusia lähestymistapoja ja välineitä kehittämiseen, viheliäisten ongelmien ratkaisemiseen ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. Samalla osallistuja tulee osaksi tiivistä oman alan verkostoa, jossa mukana olevat osaajat tarkastelevat aihetta eri näkökulmista.

Meillä ei ole käyttöä kokeilurahoitukselle, mutta haluaisimme silti mukaan. Voimmeko hakea Sitra Labiin?

Kyllä!

Meillä ei ole vielä ratkaisua valmiina, mutta yhteisössämme on muutama sata ihmistä, joiden kanssa voisimme lähteä liikkeelle. Voimmeko hakea?

Kyllä voitte. Labin hakuvaiheessa arvostamme sitä, ettette aloita ihan tyhjästä. Osallisuutta ja demokratiaa tukevia toimintamalleja kehitetään koko ajan, ja haluamme rakentaa tämän työn päälle. Siksi meitä kiinnostavat osallisuuden kokemuksia jo luovat toimintamallit.  Yhtä lailla on mahdollinen hakija olisi tämä kuvitteellinen esimerkki: teillä on vaikkapa toimiva lähiökahvila ja nyt haluatte tehdä siitä poliittiseen keskustelun pesäpaikan.

Mihin rahoitusta voi käyttää? Voiko siitä esimerkiksi maksaa palkkaa?

Rahoitusta käytetään kokeilun toteuttamiseen. Rahoitusta ei voi käyttää taloudelliseen toimintaan, eikä esimerkiksi tietokoneiden tai vastaavien laitteiden hankkimiseen.