Sitra Lab 3: Demokratian kapeikot

Sitra Lab 3 oli koulutusohjelma, joka etsi ratkaisuja demokratian ja yhteiskunnallisen osallistumisen kapeikkopaikkoihin.

Ajankohtaista

Koulutusohjelma on päättynyt. Tutustu tiimien kokeiluihin alla!

Kuvituskuva, jossa kolme ihmistä, teksti LAB sekä muita leikekuvia.
artikkelit

Tarjolla kymmenen ideaa demokratian ja osallisuuden käyttöliittymiksi

Tänään 2030 tekstinä
artikkelit

Tänään 2030 – Suomi ilman demokratian kapeikkoja

Kuvituskuva, jossa kolme ihmistä, teksti LAB sekä muita leikekuvia.
uutiset

Sitra Labin osallistujat valittu: 10 tiimiä etsii ratkaisuja demokratian ja yhteiskunnallisen osallistumisen haasteisiin

Jaakko Porokuokka
Puheenvuoro

Kurkistus demokratian kapeikkoihin

uutiset

Sitra Labin koulutusohjelma tarttuu demokratian kapeikkoihin – Hae mukaan! 

Haku

Hakuohje Sitra Lab 3 -koulutusohjelmaan

Info

Sitra Labin hakuklinikat

perjantai – perjantai, 4.12. – 8.1.

Osallistujatiimit ja kokeilut

Tutustu kokeiluihin!

Kuvituskuva, jossa keskellä tiimin nimi Aida Impact
Kokeilu

AIDA Impact

Kuvituskuva, jossa keskellä tiimin nimi Case Kontulan ostari
Kokeilu

Case Kontulan Ostari

Kuvituskuva, jossa keskellä tiimin nimi Enemmän kuin ruokaa
Kokeilu

Enemmän kuin ruokaa

Kuvituskuva, jossa keskellä tiimin nimi Future Feeniks
Kokeilu

Future Feeniks

Kuvituskuva, jossa keskellä tiimin nimi Future Makers Vaala
Kokeilu

Future Makers Vaala

Kuvituskuva, jossa keskellä tiimin nimi Demos Kratos
Kokeilu

Demos Kratos

Kuvituskuva, jonka keskellä tiimin nimi Nothing about us without us
Kokeilu

Nothing about us without us

Kuvituskuva, jossa keskellä tiimin nimi Nujerretaan demokratian peikot
Kokeilu

Nujerretaan demokratian peikot

Kuvituskuva, jossa keskellä tiimin nimi Think Africa democracy action team
Kokeilu

Think Africa Democracy Action Team

Kuvituskuva, jossa keskellä tiimin nimi USKOT-foorumin vaikuttajat
Kokeilu

USKOT-foorumin vaikuttajat

Katse ratkaisuihin

Sitra Lab 3 -koulutusohjelman toivottuja tuloksia kuvataan kokeilujen omien sivujen lisäksi fiktiivisessä Tänään 2030 -tulevaisuustabloidissa, jossa kokeilujen tuloksia kuvataan tulevaisuuslinssien läpi.

Tänään 2030 ja kymmenen tulevaisuuden tarinaa

Tänään 2030 -tulevaisuutabloid (pdf 2 968 kt)

Mistä oli kyse?

Demokratian kapeikot

Kolmannen Sitra Lab -koulutusohjelman aiheena oli demokratian kapeikot. Mukana oli kymmenen tiimiä ja 41 muutoksentekijää. Koulutusohjelman aiheen valintaan vaikutti murroksessa oleva yhteiskunnallinen osallistuminen, jossa teknologian kehityksellä, väestön monimuotoistumisella, sosiaalisella medialla ja verkostomaisen vallan muodoilla on suuri merkitys.

Murroksessa ovat sekä suoran että edustuksellisen osallistumisen tavat. Demokraattinen osallistuminen eriarvoistuu, ja ihmisryhmiä jää kokonaan osallistumisen ja vaikuttamisen ulkopuolelle.

Demokratian kapeikot -ohjelmaan valittiin tiimejä, jotka halusivat vakiinnuttaa uusia osallistumisen muotoja. Kokeilu saattoi olla liike, yhteisö tai toimintamalli, joka oli jo onnistunut luomaan osallisuuden kokemuksen, mutta jolle kokeilun levittäminen ja vaikuttavuus tuottivat haasteita.  Tiimit olivat sektorirajat ylittäviä.

Koulutuksen moduulit ja aikataulu

  1. 4/2021 Toimintaympäristö ja systeemiajattelu. Katsotaan vähän kauempaa ja hahmotetaan kokonaisuus ongelman ja ratkaisun ympärillä.
  2. 5/2021 Ongelman ymmärrys. Yritetään ymmärtää ongelmaa syvemmin asettumalla muiden housuihin, empatiaa käyttäen. Mennään lähemmäs sidosryhmiämme ja rajataan ongelmaa.
  3. 6-7/2021 Tulevaisuus ja ratkaisut. Otetaan silmille tulevaisuuslasit, ja etsitään niiden avulla uusia uusia ratkaisuja ja näkökulmia. Kuvitellaan toivottavia tulevaisuuksia. Lopuksi käännetään ideat ja ratkaisut kohti konkretiaa ja kokeiluja.
  4. 8-9/2021 Välineitä vaikuttavuuteen. Keskitytään kokeiluihin: tehdään näkyviksi niiden jo syntyneitä vaikutuksia, sekä tarkastellaan tapoja hahmottaa ja mitata niiden vaikuttavuutta.
  5. 12/2021 Opit ja johtopäätökset. Käydään läpi kuljettua oppimismatkaa: mitä on tullut tehtyä, mitä oppeja ja oivalluksia prosessista kannattaa ottaa mukaan jatkokehittämiseen ja omaan työhön. Pohditaan yhdessä myös yhteiskunnallisten ongelmien ratkomisen ylipäätään tarvittavia taitoja, asenteita ja tekemistä.

Ota yhteyttä

Kysy lisää!

ihmiset
Riina Pulkkinen
Jaakko Porokuokka
ihmiset
Jaakko Porokuokka
Asiantuntija, Tulevaisuuslaboratorio
ihmiset
Anna-Leena Mansikkala
Projektiassistentti

Mistä on kyse?