Sitra Lab 3: Demokratian kapeikot

Sitra Lab 3 oli koulutusohjelma, joka etsi ratkaisuja demokratian ja yhteiskunnallisen osallistumisen kapeikkopaikkoihin.

Ajankohtaista

Koulutusohjelma on päättynyt. Tutustu tiimien kokeiluihin alla!

Osallistujatiimit ja kokeilut

Tutustu kokeiluihin!

Katse ratkaisuihin

Sitra Lab 3 -koulutusohjelman toivottuja tuloksia kuvataan kokeilujen omien sivujen lisäksi fiktiivisessä Tänään 2030 -tulevaisuustabloidissa, jossa kokeilujen tuloksia kuvataan tulevaisuuslinssien läpi.

Tänään 2030 ja kymmenen tulevaisuuden tarinaa

Tänään 2030 -tulevaisuutabloid (pdf 2 968 kt)

Mistä oli kyse?

Demokratian kapeikot

Kolmannen Sitra Lab -koulutusohjelman aiheena oli demokratian kapeikot. Mukana oli kymmenen tiimiä ja 41 muutoksentekijää. Koulutusohjelman aiheen valintaan vaikutti murroksessa oleva yhteiskunnallinen osallistuminen, jossa teknologian kehityksellä, väestön monimuotoistumisella, sosiaalisella medialla ja verkostomaisen vallan muodoilla on suuri merkitys.

Murroksessa ovat sekä suoran että edustuksellisen osallistumisen tavat. Demokraattinen osallistuminen eriarvoistuu, ja ihmisryhmiä jää kokonaan osallistumisen ja vaikuttamisen ulkopuolelle.

Demokratian kapeikot -ohjelmaan valittiin tiimejä, jotka halusivat vakiinnuttaa uusia osallistumisen muotoja. Kokeilu saattoi olla liike, yhteisö tai toimintamalli, joka oli jo onnistunut luomaan osallisuuden kokemuksen, mutta jolle kokeilun levittäminen ja vaikuttavuus tuottivat haasteita.  Tiimit olivat sektorirajat ylittäviä.

Koulutuksen moduulit ja aikataulu

  1. 4/2021 Toimintaympäristö ja systeemiajattelu. Katsotaan vähän kauempaa ja hahmotetaan kokonaisuus ongelman ja ratkaisun ympärillä.
  2. 5/2021 Ongelman ymmärrys. Yritetään ymmärtää ongelmaa syvemmin asettumalla muiden housuihin, empatiaa käyttäen. Mennään lähemmäs sidosryhmiämme ja rajataan ongelmaa.
  3. 6-7/2021 Tulevaisuus ja ratkaisut. Otetaan silmille tulevaisuuslasit, ja etsitään niiden avulla uusia uusia ratkaisuja ja näkökulmia. Kuvitellaan toivottavia tulevaisuuksia. Lopuksi käännetään ideat ja ratkaisut kohti konkretiaa ja kokeiluja.
  4. 8-9/2021 Välineitä vaikuttavuuteen. Keskitytään kokeiluihin: tehdään näkyviksi niiden jo syntyneitä vaikutuksia, sekä tarkastellaan tapoja hahmottaa ja mitata niiden vaikuttavuutta.
  5. 12/2021 Opit ja johtopäätökset. Käydään läpi kuljettua oppimismatkaa: mitä on tullut tehtyä, mitä oppeja ja oivalluksia prosessista kannattaa ottaa mukaan jatkokehittämiseen ja omaan työhön. Pohditaan yhdessä myös yhteiskunnallisten ongelmien ratkomisen ylipäätään tarvittavia taitoja, asenteita ja tekemistä.

Ota yhteyttä

Kysy lisää!

Mistä on kyse?