Lab 3: Trånga passager i demokratin

Sitra Lab 3 är ett utbildningsprogram som söker lösningar där demokratin och den sociala delaktigheten trängs på ett smalt område.

Aktuellt

Just nu.

nyheter

Sitra Labs utbildning tar tag i demokratins trånga passager – Sök till programmet!

artiklar

Anvisning för ansökan till Sitra Labs tredje utbildningsprogram

Vad handlar det om?

Vårt samhälle förändras fortgående på olika nivåer. Det är svårt att hitta botemedel för de mångfibriga och komplexa problemen i modern tid i gamla tänkesätt och lösningsmetoder. När utmaningarna i miljön och samhället förändras kräver även vårt sätt att närma oss uppdatering.

Utbildningslaboratoriet är ett praktiskt orienterat utbildningsprogram där vi letar efter nya sätt att lösa komplicerade problem i samhället. I utbildningen ingår inte tentamina eller betyg. Trots det finns det mycket att göra och det inlärda omsätts också i praktiken under programmets gång. Det intensiva programmet ger dig massor av nya nätverk, praktiska angreppssätt och nytt att tänka på.

Utbildningsprogrammet baserar sig på framtids-, system- och designtänkande och på processerna kring sociala innovationer. Det samlar yrkeskunniga från olika sektorer i samhället för att samarbeta och lära sig tillsammans. Vi söker en så mångfasetterad deltagargrupp som möjligt där olika slag av kunskap, resurser och erfarenheter förenas.

Framtidslaboratoriet har som mål att öka förmågan hos de förändringsaktörer som valts till utbildningen att genomföra en förändring, viljan att vara en problemlösare och möjligheter att verka i en komplex värld.

Trånga passager i demokratin

Det är tredje gången Framtidslaboratoriet genomförs och ansökningen till programmet har startat. Den här gången behandlar Framtidslaboratoriet ämnet demokratins trånga passager.

Platserna och formerna av delaktighet står under förändring. Den teknologiska utvecklingen, den allt mångformigare befolkningen, de sociala medierna och formerna av nätverksartad makt skapar allt mer platser och möjligheter för påverkan. Både metoderna för direkt och representativ delaktighet förändras.

Den demokratiska delaktigheten blir ojämlik. Resultaten av en färsk utredning som Sitra har gjort visar att det finns en stor mängd människor i Finland som vill påverka i samhället om det görs tillräckligt enkelt för dem. Dessutom måste platserna för delaktighet tillåta genuin påverkan. Så upplever människorna att de blir hörda och genuint delaktiga.

Sitra Lab är ett utbildningsprogram och en gemenskap för förändringsaktörer. Sitras eget framtidslaboratorium.

För vem?

Ansökningen till Framtidslaboratoriet har upphört. Här är (på Finska) deltagarteamen.

Vi sökte team som strävar efter att utvidga och etablera former för delaktighet i samhället. Det kan vara en rörelse, sammanslutning eller handlingsmodell som redan har lyckats samla erfarenheter av delaktighet men som kämpar med modellens genomslagskraft och spridning. Eller så kan det vara fråga om en tjänst eller lösning som man vill tillämpa på den demokratiska delaktigheten.

Vi sökte sektorövergripande team vars verksamhet redan når ut till människorna och där kompetenser som kompletterar varandra förenas, till exempel kunskap om politiskt beslutsfattande och medborgarverksamhetens tillgänglighet eller erfarenhet av nya kanaler inom de sociala medierna och demokratifostran. Vi värdesätter särskilt att teamen har resurser att nå målgrupper där delaktigheten är låg.

Framtidslaboratoriet är avsett till exempel för medborgaraktivister, beredare av politiska beslut, visionära reformatörer av fältet eller sakkunniga som tillämpar sina kunskaper och som förenas av viljan att gripa tag i aktuella problem i samhället och arbeta för att lösa dem.

Kontakta oss!

personer
Riina Pulkkinen
Jaakko Porokuokka
personer
Jaakko Porokuokka
Expert, Sitra
personer
Anna-Leena Mansikkala
Projektassistent

Vad handlar det om?