artikkelit
Arvioitu lukuaika 2 min

Tänään 2030 – Suomi ilman demokratian kapeikkoja

Toinen maailmansota oli päättynyt, kun norjajalaissyntyinen sosiologi Elise Boulding kysyi rauhanliikkeen konferenssissa aseistariisunnan asiantuntijoilta, miltä maailma ilman aseita näyttäisi ja miten se toimisi.

Kirjoittaja

Riina Pulkkinen

Julkaistu

Kukaan asiantuntijoista ei oikein osannut vastata. Boulding tajusi, että rauhanliike pyrki edistämään rauhaa ilman, että tiesi, miltä rauhanomainen maailma näyttäisi.

Sitrassa käynnistyi vuonna 2021 Demokratia ja osallisuus -teema. Sen tavoitteena oli etsiä ratkaisuja yhteiskunnallisen osallisuuden ja luottamuksen vahvistamiseksi sekä uusien teknologioiden hyödyntämiseksi. Samana vuonna teeman käynnistämisen kanssa Sitra toteutti tulevaisuuslaboratorio Sitra Labin teemasta demokratian kapeikot. Sitra Lab kokosi kymmenen tiimiä, jotka kaikki pyrkivät löytämään kokeilujen kautta uusia ratkaisuja osallisuuden pullonkauloihin.

Miltä Suomi näyttäisi ilman kapeikkoja?

Tänään 2030 kuvaa, miltä osallisuus tai työ osallisuuden eteen näyttää vuonna 2030 nykyhetkestä katsottuna. Osallisuutta eri suunnista katsovat, Sitra Labin yhteen kokoamat asiantuntijat kuvaavat, millaisena polku kokeiluista jatkuisi. Tänään 2030 konkretisoi, mitä voi tapahtua, kun pienet polut yhtyvät ja jossain vaiheessa huomaamme, että tulevaisuus on rakentunut pyrkimystemme kaltaiseksi.

On selvää, että nämä uutiset tulevaisuudesta eivät ole yksinomaan Sitra Labin kokeilujen kädenjälkeä. Pienikin kokeilu voi muuttaa sen, miten vaalalainen valtuutettu kuuntelee nuorten puheenvuoroja tai miten kaupunkisuunnittelija herkistyy erilaisten kulttuurien kuulemiselle. Isoja rakenteellisia tai kulttuurisia muutoksia niiltä on kuitenkin kohtuutonta odottaa. Pieniä kokeiluja tarvitaan vähintäänkin monta rinnakkain.

Kokeilukulttuuri on kehittynyt isoin harppauksin 2010-luvulta, jolloin se lanseerattiin. Silti kokeilujen vaikuttavuutta ennustavat edelleen tutut numerot: vain joka kymmenes kokeilu auttaa löytämään ratkaisun käsillä olleeseen ongelmaan.

Osallisuuden näkökulmasta tämä tarkoittaa, että Sitra Labissa toteutetuista kokeiluista ehkä vain yksi onnistuu leventämään demokratian kapeikkoa.

Tarvitsemme lisää osallisuutta vahvistavia kokeiluja. Siksi jokainen kokeilu on tarpeellinen, jotta tiedämme, miten osallisuus voi aidosti parantua. Valitse sinua kiinnostava tulevaisuusuutinen ja leiki ajatuksella: millaisen kokeilun sinä tekisit, jotta tulevaisuus olisi toisenlainen?

Sitra Lab 3 -koulutusohjelman toivottuja tuloksia kuvataan fiktiivisessä Tänään 2030 -tulevaisuustabloidissa.

Mistä on kyse?