Jyrki Katainen valdes till överombudsman för Sitra

Magistern i samhällsvetenskaper, kommissionären Jyrki Katainen har utsetts till Sitras överombudsman. Valet gjordes av Sitras förvaltningsråd. Uppgiften är tidsbunden och gäller fem år.
Bild: Topias Dean, Sitra

Publicerad

”Förvaltningsrådet behandlade ärendet och efter omröstning valdes kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen till uppgiften”, berättar Antti Lindtman, ordförande för Sitras förvaltningsråd.

Valet gjordes genom ett omröstningsbeslut med rösterna 5-4. Sitras förvaltningsråd, som består av riksdagsledamöter, intervjuade toppkandidaterna Jyrki Katainen och Professor Markku Wilenius tidigare samma dag.

I anslutning till valet av överombudsman fastställde förvaltningsrådet överombudsmannens månadslön till 18 553 euro samt att överombudsmannens resultatlönesystem och tilläggspensionsarrangemang avvecklas.

Valet av överombudsman föregicks av en öppen ansökningsprocess som Sitras styrelse ansvarade för. Styrelsen föreslog Jyrki Katainen till uppgiften.

Jyrki Katainen (f. (1971) har verkat som Europeiska kommissionens vice ordförande sedan år 2014 med ansvar för sysselsättning, tillväxt, investering och konkurrenskraft inom EU. Katainen har tidigare innehaft posterna som Finlands statsminister (2011–2014), finansminister (2007–2011), riksdagsledamot (1999–2014) och ordförande för framtidsutskottet (2003–2007).

”Jag tackar Sitras styrelse och förvaltningsråd för förtroendet vid valet av överombudsman. Arbetet för att göra det möjligt för Finland att vara föregångare inom samhälleliga förändringar och att hitta lösningar för hållbar välfärd ligger nära mitt hjärta. Jag har en anda som passar in på Sitra”, säger Jyrki Katainen.

Katainen fortsätter i sin uppgift som vice ordförande för Europeiska kommissionen fram till slutet av den nuvarande kommissionens mandatperiod.

”Jag gör utan dröjsmål en sådan anmälan om att jag blivit vald till uppgiften som överombudsman för Sitra som kommissionens förhållningsregler för dess medlemmar kräver. Efter detta fattar kommissionen beslut gällande mottagandet av uppdraget på Sitra. Jag kan tyvärr inte kommentera ärendet i offentligheten innan kommissionen slutfört processen”, förklarar Katainen.

Den andra mandatperioden för Sitras nuvarande överombudsman Mikko Kosonen slutar vid utgången av 2019. Den nya överombudsmannen tillträder den 1 januari 2020.

Följande personer har tidigare innehaft posten som överombudsman för Sitra: Esko Aho (2004–2008), Aatto Prihti (1997–2004), Matts Andersson (1996), Jorma Routti (1986–1996), C.E. Carlson (1974–1986), Kaarlo Larna (1972–1973) och Klaus Waris (1968–1972).

Mer information

Antti Lindtman, ordförande för Sitras förvaltningsråd, 040 577 6255
Martti Hetemäki, ordförande för Sitras styrelse (via Sitras kommunikation 040 548 0794)

Information om Sitra:

Veera Heinonen, Sitras kommunikationsdirektör, 050 372 5244

Fakta

Grundläggande information om Sitra

 • Grundades 1967
 • En offentligrättslig fond som lyder under riksdagen, ingen budgetfinansiering från staten
 • Grundkapitalets marknadsvärde 776 milj. euro (2018)
 • Årsbudget 37,5 milj. euro (2019)
 • Avkastningsmålet för placeringsverksamheten 4 procent (intäkter 32 milj. euro 2018)
 • Personal 179 (2018)
 • Verksamheten regleras av lagen om Sitra (717/1990)

Känd för: inledde kapitalplaceringsverksamheten i Finland, föregångare inom cirkulär ekonomi och dataekonomi, arrangör av ledarutbildning inom ekonomisk politik, sakkunnig inom förutsägelse och megatrender.

Fakta

Sitras förvaltningsråd

Till förvaltningsrådet hör de bankfullmäktige som riksdagen tillsätter. Till förvaltningsrådet hör följande personer:

 • Antti Lindtman, riksdagsledamot, ordförande
 • Jani Mäkelä, riksdagsledamot, vice ordförande
 • Mari Holopainen, riksdagsledamot
 • Kalle Jokinen, riksdagsledamot
 • Markus Lohi, riksdagsledamot
 • Petteri Orpo, riksdagsledamot
 • Hanna Sarkkinen, riksdagsledamot
 • Pia Viitanen, riksdagsledamot
 • Ville Vähämäki, riksdagsledamot

Vicehäradshövding Anton Mäkelä är förvaltningsrådets sekreterare.

Kontakta oss

Publicerad

Läs mer

Vad handlar det om?