nyheter
Beräknad läsningstid 5 min

Reglerna för rättvis dataekonomi samlas ihop

Regelbokens första version erbjuder ramar för nya datanätverk, där data kan delas enklare, mer transparent och tryggare än i nuläget. Regelboken erbjuder aktörer bland annat verktyg och standardavtal som gör det lättare att bygga upp datanätverk.

Publicerad

I regelboken beskrivs juridiska, affärsmässiga, tekniska och administrativa regler som organisationerna följer i datanätverket då de delar data med varandra. Regelboken tar särskilt hänsyn till etiska principer och kraven på medborgarnas integritet och dataskydd.

I detta skede består regelboken av standardavtalsmallar, ett antal kontrollfrågor, ett utkast till en uppförandekod (Code of Conduct) och andra verktyg som skribenterna av regelboken för datanätverket kan använda för att bättre än i nuläget ta hänsyn till de särskilda kraven på en ny slags samarbetsmodell.

”Vi vill att den första versionen av regelboken ska vara tillgänglig för utvecklarna av datanätverk, även om vi mycket väl vet att innehållet fortfarande utvecklas och bearbetas nätverksspecifikt”, berättar ledande sakkunnig Jyrki Suokas från Sitra som lett arbetsgruppen. ”Endast genom att testa den nuvarande modellen i projekt i praktiken kan vi slutföra detta skede av utvecklingsarbetet och skapa ett verktyg som på riktigt är till nytta för dem som sätter ihop nätverk”, fortsätter Suokas.

Syftet är att fortsätta bearbeta den version av regelboken som nu ges ut. Du kan beställa den via e-post: ihan@sitra.fi.

Sakkunniga som medverkat i sammansättningen av regelboken lyfter fram här under huvudmomenten från regelboken.

Lättare att ingå avtal

”Det inrättandeavtal (Constitutive Agreement), som tagits fram av datanätverkets stiftare utgör regelbokens stomme”, berättar Jorma Yli-Jaakkola, Borenius Counsel. ”Datanätverkets nya medlemmar går med i detta avtal genom enkla åtaganden och följer datanätverkets regler. Standardavtalsmallarna erbjuder datanätverkets grundare en grundläggande struktur och principer för att ingå slutliga avtal”, beskriver Yli-Jaakkola.

”Förteckningen över kontrollfrågor styr steg för steg framtagandet av avtalsinnehållet och det övriga innehållet i datanätverkets regelbok”, berättar Kai Kuohuva, Senior Legal Counsel vid Tieto. ”Frågorna hjälper att fokusera på det centrala samt att identifiera de vanligaste riskerna. Listan över frågor kompletteras och preciseras kontinuerligt.”

”Standardavtalen underlättar och påskyndar processen för att utarbeta avtal. Liknande regelverk hjälper även olika datanätverk att bilda nätverk inom datanätverk. I större ekosystem kan data utnyttjas allt bättre och säkrare för att effektivisera verksamheter och skapa nya tjänster”, konstaterar Olli Pitkänen, direktör för juridiska ärenden vid 1001 Lakes Oy.

”Regelboken erbjuder som standard tydliga, omfattande och möjliggörande anvisningar för databehörigheter på samma sätt som Teknologiindustrins standardavtal för datadelning”, berättar Jussi Mäkinen, chefsjurist vid Teknologiindustrin. ”Den nya modellen utvidgartänkandet om modellen för ömsesidig datadelning i många organisationer”, fortsätter Mäkinen.

Rättvisa affärsmodeller producerar värde åt alla

Marko Turpeinen, verkställande direktör för 1001 Lakes, understryker vikten av affärsverksamhetsdelen: ”Affärsmodellen utgör kärnan av datanätverk. Regelboken skapar rättvisa principer för vad olika parter gör, hur mervärde skapas och hur det värde som uppstår genom datadelning överförs mellan nätverkets aktörer. Parterna ska också besluta hur transparent nätverkets affärsmässiga principer syns utanför medlemmarna och på vilka villkor nya medlemmar kan tas med i datanätverket.”

Innovationer börjar med rätt slags tekniska val

”Regelbokens tekniska del hjälper att definiera datanätverkets interna gränssnitt. Dessutom erbjuder boken aktörer även verktyg för att hitta den bästa möjliga tekniska lösningen som arkitekter och kodare sedan kan använda som utgångspunkt”, säger teknologidirektör Sami Jokela vid 1001 Lakes. ”Vi tar inte ställning till vilka tekniska lösningar som borde användas. Däremot styr vi dem som utgör datanätverket i riktning mot just de lösningar som allra bäst uppfyller deras krav”, avslutar Jokela.

”För närvarande ser vi flera olika lösningar för en marknad med dataoperatörer. Även om tekniska lösningar skiljer sig från varandra, har de ett gemensamt behov av en rättvis och öppen hanteringsmodell”, säger Antti Kettunen, blockkedjekonsult vid Tieto. ”Tekniska lösningar för datanätverk utvecklas ständigt, men utan en stark regelboks- och hanteringsmodell finns det inget hopp om att dessa lösningar skulle uppnå produktionen”, fortsätter Kettunen.

Rättvis datadelning i centrum

”Utgångspunkten för en rättvis dataekonomi är en tydlig etisk värdegrund som styr verksamheten tillräckligt väl”, konstaterar forskardoktor Jani Koskinen vid Åbo universitet och forskare Kari Hiekkanen vid Aalto-universitetet. ”Regelboken innehåller en noggrant uttänkt etisk och människoorienterad värderingsmodell som sammanfattas i datanätverkets uppförandekod och den ”Ethical Canvas” som för närvarande utvecklas för den. Dessa styr medlemmarnas verksamhet i datanätverket utöver de faktiska avtalen”, sammanfattar forskarna.

Hur fortsätter man hädanefter?

”Regelboksmodellen måste nu testas i verkligheten med riktiga fallbeskrivningar”, utmanar Petri Laine, forskare vid VTT, vars forskningsprojekt skapar datanätverk mellan organisationer. ”Vi behöver ett sådant verktyg i vårt arbete och vi ger feedback och utvecklingsförslag om de följande versionernas innehåll och struktur”, berättar Laine.

”Den nuvarande versionen ska uppdateras efter testningsskedet i början av år 2020. Därefter fokuserar vi på i de följande uppdateringarna på att översätta innehållet till finska och fylla de luckor som kommer fram vid användningen. Vi börjar produktifiera regelboken till ett lättanvänt verktyg först när vi har fått tillräckligt med feedback och driftserfarenhet. Fram tills dess räcker det med den nuvarande operativa modellen”, säger Jyrki Suokas från Sitra.

Ladda ner regelboken

Ladda ner den senaste versionen av regelboken för rättvis datakonomi på finska eller på engelska.

Nedladdningslänkar uppdaterade 30.6.2020.

 

Vad handlar det om?