nyheter
Beräknad läsningstid 2 min

Sitras styrelse förnyas

Sitras förvaltningsråd valde vid sitt möte fredagen den 27 januari en ny styrelse för Sitra för mandatperioden 1.4.2020–31.12.2021. Som styrelsens ordförande börjar kanslichef Anita Lehikoinen.

Publicerad

Sitras nya förvaltningsråd som är separat från riksdagens bankfullmäktige fastställde den slutliga sammansättningen av Sitras styrelse. Följande personer utsågs till Sitras styrelse:

  • Tarja Halonen, president
  • Keijo Hämäläinen, rektor, Jyväskylä universitet
  • Anita Lehikoinen, kanslichef, undervisnings- och kulturministeriet
  • Päivi Nerg, understatssekreterare, finansministeriet
  • Jorma Ollila, DI, pol. mag
  • Petri Peltonen, understatssekreterare, arbets- och näringsministeriet

Förvaltningsrådet valde Anita Lehikoinen till ordförande och Päivi Nerg till vice ordförande. Styrelsens mandatperiod är 1.4.2020–31.12.2021.

”Sitras roll som en fond underställd riksdagen och som en samhällelig förändringsaktör är stark och den blir ännu starkare. Vi i förvaltningsrådet tyckte att det var viktigt att styrelsen representerar mångsidig kompetens från olika samhälleliga områden och på detta sätt stödjer Sitras omfattande arbete i förändringsprojekt som är väsentliga för Finlands framtid”, förklarar förvaltningsrådets ordförande Tarja Filatov.

Sitras arbete styrs av Lagen om Sitra. Enligt lagen väljs 5–7 medlemmar till Sitras styrelse, varav högst tre representerar ministeriet och resten är frivilliga expertmedlemmar. Sitras överombudsman är inte en styrelseledamot.

”I regeringen finns i och med dessa val en imponerande vision om att bygga en rättvis och hållbar framtid och att leda vårt arbete”, säger Sitras överombudsman Jyrki Katainen.

Den parlamentariska arbetsgruppens arbete som bakgrund

Som bakgrund för förändringen av Sitras förvaltningsstruktur ligger den parlamentariska arbetsgruppens arbete med utvärderingen av Sitras roll och uppgifter i början av 2019. Gruppen föreslog i sin slutrapport att Sitras funktionella behov ska beaktas i förvaltningsstrukturen och att fondens parlamentariska och övergripande styrning behöver förstärkning. Arbetsgruppen föreslog på denna grund preciseringar i regleringen som gäller Sitra.

Den förnyade Sitra-lagen bekräftades 30.12.2019 och förändringarna trädde i kraft 1.1.2020.

Mer information:

Tarja Filatov, ordförande för Sitras förvaltningsråd, 050 511 3112
Veera Heinonen, Sitras kommunikationsdirektör, 050 372 5244

Vad handlar det om?