uutiset
Arvioitu lukuaika 2 min

Sitran hallitus uudistuu

Sitran hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan perjantaina 27. maaliskuuta Sitralle uuden hallituksen toimikaudeksi 1.4.2020 - 31.12.2021. Hallituksen puheenjohtajana aloittaa opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen.

Julkaistu

Sitran hallituksen lopullisesta kokoonpanosta päätti Sitran uusi, eduskunnan nimittämä hallintoneuvosto. Sitran hallitukseen nimitettiin seuraavat henkilöt:

  • Tarja Halonen, presidentti
  • Keijo Hämäläinen, rehtori, Jyväskylän yliopisto
  • Anita Lehikoinen, kansliapäällikkö, opetus- ja kulttuuriministeriö
  • Päivi Nerg, alivaltiosihteeri, valtiovarainministeriö
  • Jorma Ollila, DI, VTM
  • Petri Peltonen, alivaltiosihteeri, työ- ja elinkeinoministeriö

Puheenjohtajaksi hallintoneuvosto valitsi Anita Lehikoisen ja varapuheenjohtajaksi Päivi Nergin. Hallituksen toimikausi on 1.4.2020 – 31.12.2021.

”Sitralla on vahva ja yhä vahvistuva rooli eduskunnan alaisena yhteiskunnallisena muutoksentekijänä. Pidimme hallintoneuvostossa tärkeänä, että hallitus edustaa monipuolista osaamista eri yhteiskunnallisilta aloilta ja siten tukee Sitran laaja-alaista työtä Suomen tulevaisuuden kannalta olennaisissa muutoshankkeissa”, taustoittaa hallintoneuvoston puheenjohtaja Tarja Filatov.

Sitran työtä ohjaa laki Sitrasta. Sen mukaan Sitran hallitukseen valitaan 5-7 jäsentä, joista enintään kolme edustaa ministeriöitä ja loput ovat vapaavalintaisia asiantuntijajäseniä. Sitran yliasiamies ei ole hallituksen jäsen.

”Hallituksessa on näiden valintojen myötä vaikuttava näkemys reilun ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi, ja siten työmme johtamiseksi”, sanoo Sitran yliasiamies Jyrki Katainen.

Taustalla parlamentaarisen työryhmän työ

Sitran hallintorakenteen muutoksen taustalla on Sitran roolia ja tehtäviä alkuvuonna 2019 arvioineen parlamentaarisen työryhmän työ. Ryhmä esitti loppuraportissaan, että Sitran toiminnalliset tarpeet tulisi huomioida hallintorakenteessa, ja että rahaston parlamentaarinen ja laaja-alainen ohjaus kaipaa vahvistamista. Työryhmä esitti tältä pohjalta täsmennyksiä Sitraa koskevaan sääntelyyn.

Uudistettu Sitra-laki vahvistettiin 30.12.2019 ja muutokset tulivat voimaan 1.1.2020.

Lisätietoja:

Tarja Filatov, Sitran hallintoneuvoston puheenjohtaja, 050 511 3112
Veera Heinonen, Sitran viestintäjohtaja, 050 372 5244

Mistä on kyse?