archived
Beräknad läsningstid 4 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Sitras utmaningstävling Ratkaisu 100 tacklar svåra problem

I dagens värld har vi allt svårare samhälleliga problem, som är nära människors vardag. För att lösa dessa behöver vi framtidstro, samarbete och medel av helt nya slag. För att fira det hundraåriga Finland och Sitras 50-årsjubileum har Sitra valt att svara på samhälleliga problem med en utmaningstävling.

Författare

Heli Nissinen

Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

I utmaningstävlingen Ratkaisu 100 väljs ett samhälleligt problem som berör finländarna. Team bestående av medlemmar med olika bakgrund får i uppgift att utveckla lösningar som förbättrar människors vardag. De som har utvecklat den bästa idén får en miljon euro för att genomföra sin lösning. Syftet med tävlingen är inte enbart att hitta men också att genomföra en lösning: i praktiken gå från ord till handling samt göra det möjligt att omsätta den vinnande innovationen i praktiken.

”Utmaningarna i vårt samhälle är komplicerade och nära människors vardag. Många problem är sådana att det inte möjligt att hitta en lösning på dem utan en öppen, gemensam utveckling och tvärsamhällelig problemlösning”, säger överombudsman Mikko Kosonen vid Sitra.

”En utmaningstävling är ett ypperligt sätt att hitta nya problemlösare och lösningar på en utmaning, påskynda samarbetet och skapa en lösningscentrerad och framtidsinriktad verksamhetskultur.”

Sitras uppgift är att identifiera kommande utmaningar och hitta nya verksamhetsmodeller för vårt samhälle. En utmaningstävling är ett undersökt och välbeprövat sätt att ta itu med flertydiga utmaningar och få till stånd ett nytt tänkande för en lösning av våra komplicerade problem.

Utmaningstävlingen Ratkaisu 100 består av tre moment:

  1. Vi ber finländarna ge ett exempel på en samhällelig utmaning som berör hela Finland.
  2. Problemlösare med olika bakgrund sätter ihop team för att besegra ett valt problem.
  3. Jubileumsåret 2017 tävlar teamen om vem som utvecklar den bästa lösningen på utmaningen.

Vilken utmaning i Finland kräver en lösning? Vi frågar finländarna.

För att vi ska veta vilken utmaning Ratkaisu 100 svarar på, måste vi vara bättre insatta i hur stora förändringstrender syns i människors dagliga liv. Vi börjar därför med att avgränsa utmaningen med hjälp av en öppen diskussion.

Vi bjuder in alla att diskutera om utmaningar som verkligen är närvarande i samhället och vardagen. Med stöd av experter definieras problem som går att lösa på de sätt som utmaningstävlingen erbjuder. Berätta alltså för oss vad du tycker är den viktigaste utmaningen inför framtiden ur Finlands perspektiv: ett bekymmer, problem eller en möjlighet. Du kan dela utmaningar på nätet på webbplatsen www.ratkaisu100.fi. Under våren 2016 ordnar vi också workshopar i utmaningar i Jyväskylä, Uleåborg och Helsingfors.

Till sist väljer vi tillsammans ut en utmaning, som vi försöker hitta en lösning på.

”En utmaningstävling fungerar bäst i fråga om komplicerade problem, som kräver en bred insikt i olika branscher för att nå en lösning”, säger Kalle Nieminen som arbetar med projektet på Sitra. ”I bästa fall fungerar utmaningstävlingen sida vid sida med den samhälleliga utvecklingen i övrigt och driver på en förändring.”

”Nu om någonsin behöver vi ett nära samarbete och fördomsfritt problemlösande”, säger Mikko Kosonen. ”Vi hoppas att Lösning 100 blir en riktig utmaningstävling för varje finländare, och att den hjälper till att hitta lösningar för det hundraåriga Finlands bästa.”

Kom med och delta i tävlingen hösten 2016

När tävlingsutmaningen har fastställts på hösten, sammankallar vi de smartaste teamen för att svara på den valda utmaningen.  I tävlingsskedet 2017 får teamen hjälp med att från idéskedet utveckla en lösning på ett valt problem. Lösningarna möter också ett test ur verkliga livet: de idéer som utvecklats provas och vidareförädlas i ett pilotskede.

Ratkaisu 100 utgör en del av programmet för Finlands självständighets hundraårsjubileum och Sitras 50-årsjubileum 2017.

Vad handlar det om?