nyheter
Beräknad läsningstid 3 min

Sju hållbara åtgärder för den ekonomiska återhämtningen efter coronachocken

Det är viktigt att genast när konjunkturnedgången som coronaepidemin orsakar ger efter reagera på sätt som samtidigt driver fram en övergång till kolneutral cirkulär ekonomi.

Publicerad

Finland och EU har redan börjat vidta ekonomiska åtgärder i miljardklassen men det är troligt att det kommer att behövas betydligt fler åtgärder. Direktör Mari Pantsar vid Sitra påminner om att valen som görs omedelbart efter att krisen gett efter spelar en avgörande roll med tanke på hur väl vi kan bemöta klimatuppvärmningen, den sjätte utrotningsvågen och de sinande naturresurserna.

”För att lösa den ekologiska hållbarhetskrisen förutsätts det omfattande och övergripande åtgärder som vi inte har råd att vänta med. Därför lönar det sig att avväga all återhämtning med beaktande av hur den samtidigt långsiktigt kan stödja en förnyelse av ekonomin så att den blir hållbar”, säger Pantsar.

Ett hållbart återhämtningspaket förutsätter ingående beredning och stora beslut. Därför lönar det sig att föra samhällsdebatten i god tid. I Sitras arbetspapper föreslås att det övervägs sju möjliga metoder som förhoppningsvis sporrar andra att föreslå ytterligare alternativ.

”Vårt arbete tyder på att återhämtningsåtgärderna på många sätt kan bidra till att samtidigt lösa klimatkrisen, naturbortfall och minskade naturresurser. Finland kan nu också ha en central roll som främjare av hållbar återhämtning både i EU och internationellt”, bedömer äldre rådgivaren Oras Tynkkynen vid Sitra.

7 hållbara sätt att stödja ekonomin och sysselsättningen

  • Det hållbara investeringspaketet I styra tilläggstillgångar till offentliga investeringar som till exempel statens och kommunernas projekt gällande kollektiv trafik samt gång- och cykeltrafik
  • Det hållbara investeringspaketet II stödja privata investeringar till exempel för energisanering av byggnader och utsläppssnåla lösningar inom industrin
  • Ett förhöjt hushållsavdrag riktas in på energisanering i privata hushåll och införande av förnybar energi
  • Stödet för anskaffning av hållbara lösningar ska anpassa olika slag av stöd till medborgarnas hållbara anskaffningar med tidsbundna förhöjningar
  • Stödet för övergång till internationell trafik ska binda stöden till utsläppssnåla lösningar i branscherna, som till exempel anskaffning av en energieffektiv
  • Konkurrensutsättningen av den hållbara teknologin ska främja investeringar i inhemsk förnybar energi, som till exempel havsbaserad vindkraft
  • En skattereform gällande hållbar utveckling skulle omedelbart minska beskattningen av arbetet vilket efter att krisen avtagit kan kompenseras genom motsvarande förhöjning av miljö- och konsumtionsskatter.

Läs mer!

Vad handlar det om?