Hållbara återhämtningsåtgärder mot coronachocken

Författarna

Mari Pantsar

Direktör, Kolneutral cirkulär ekonomi, Sitra

Oras Tynkkynen

Senior Advisor, Kolneutral cirkulär ekonomi, Sitra

Publicerad

Coronaepidemin och åtgärderna för att bekämpa den prövar Finlands ekonomi och sysselsättning hårt. Detta diskussionspapper föreslår att man överväger metoder som stöder en återhämtning med vilka den ekologiska hållbarhetskrisen samtidigt kan lösas.

Publikationens baskunskaper

Rubrik

Hållbara återhämtningsåtgärder mot coronachocken

Författarna

Mari Pantsar, Oras Tynkkynen

Publiceringsplats

Helsingfors

Publiceringsåret

2020

Utgivare

Sitra

Sidantal

6 s.

ISBN (PDF)

978-952-347-175-7

Publikationsserie

Arbetspapper

Författarna

Mari Pantsar

Direktör, Kolneutral cirkulär ekonomi, Sitra

Oras Tynkkynen

Senior Advisor, Kolneutral cirkulär ekonomi, Sitra

Publicerad

Vi rekommenderar

Läst den än?

Vad handlar det om?