Publicerad 30.03.2020

Hållbara återhämtningsåtgärder mot coronachocken

Författarna
Direktör, Kolneutral cirkulär ekonomi, Sitra
Författarens profilsida: Oras Tynkkynen
Senior Advisor, Kolneutral cirkulär ekonomi, Sitra
Oras Tynkkynen hjälper Sitra att förstå hur Finland kan omvandlas till en klimatneutral cirkulär ekonomi. Han arbetar särskilt med klimatlösningar och strategier för att främja dem.

Coronaepidemin och åtgärderna för att bekämpa den prövar Finlands ekonomi och sysselsättning hårt. Detta diskussionspapper föreslår att man överväger metoder som stöder en återhämtning med vilka den ekologiska hållbarhetskrisen samtidigt kan lösas.

Publikationens baskunskaper

Rubrik

Hållbara återhämtningsåtgärder mot coronachocken

Författarna

Mari Pantsar, Oras Tynkkynen

Publiceringsplats

Helsingfors

Publiceringsåret

2020

Utgivare

Sitra

Sidantal

6 s.

ISBN (PDF)

978-952-347-175-7

Publikationsserie

Arbetspapper

Vi rekommenderar

Läst den än?

Vad handlar det om?