archived
Beräknad läsningstid 4 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Syntetisk mat, hyperloop-tåg och odlingsrobot

Heurekas och Sitras gemensamma utställning tar oss till framtidens Finland.

Publicerad

Sätt dig i Simones frisörstol, hjälp Laura att rädda en hackad matlagningsmaskin och planera världens högsta träskyskrapa med Auvo! I Heurekas nya utställning Sju syskon från framtiden vänder vi blickarna mot framtidens utopistad Jukola.

Hur ser Finland ut om cirka femtio år? I Heurekas nya utställning tar vi en titt på bland annat framtidsyrken, en maskin som tillagar syntetisk mat och hyperloop-tåget, som susar fram i tusen kilometer i timmen i Jukola. I framtidens utopistad odlar en odlingsrobot mat och artificiell intelligens följer med vad besökarna i Jukola gör.

Utställningens teman, bland annat välbefinnande, trafik, mat och boende, behandlas via de sju syskonen vid sammanlagt över tjugo utställningsobjekt. Besökarna hjälper syskonen att göra olika val beträffande deras vardagsproblem.

”Vi vill att besökaren ska uppleva utställningens teman personligen. Syskonen representerar olika värderingar och val och de ser på vår framtid på sju olika sätt”, säger Heurekas upplevelsedirektör Mikko Myllykoski.

Sju syskon från framtiden reformerar utställningsberättandet

Historier ligger i kärnan av den interaktiva och spelmässiga utställningen. Framtidsutställningen är en helhet som väcker tankar, men är samtidigt en kraftigt visuell upplevelse.

”Besökaren möter syskonen i verklig storlek i utställningen. Vi har använt animationer och 3D-effekter för att ge de högklassiga videoklippen ett framtidsaktigt uttryck”, konstaterar Heurekas utställningsplanerare Jussi Kahlos.

Narratören för den 650 kvadrat stora framtidsutställningen är den artificiella intelligensen Jennifer, som följer med besökarnas färd genom Jukola. I den interaktiva utställningen sparas besökarnas val i ett armband, och i slutet av utställningsrundan får alla veta sin värdeprofil. Samtidigt klarnar det vilket av syskonen som ligger närmast besökarens värderingar. I slutet av utställningen analyserar Heurekas kompisrobot Pepper och den artificiella intelligensen Jennifer hur hela Finlands framtid ser ut.

”Sju syskon från framtiden reformerar utställningsberättandet. Utställningsgästen är huvudperson och får respons om sig själv och sina val samt om andra besökare på framtidens spelplan”, förklarar Myllykoski.

Även om utställningen är belägen i framtidens Finland, är den inte placerad i en viss tidpunkt i framtiden, utan den behandlar möjliga framtidsscenarier.

”Framtidsdiskussionen förs ofta på en så abstrakt nivå att det är svårt att greppa den. Vi ville tillsammans med Heureka fundera på hur de megatrender som formar världen skulle kunna kombineras med våra vardagliga val på sådana sätt som inspirerar barn i skolåldern”, berättar Päivi Hirvola, projektdirektör på Sitra, om framtidshusets perspektiv på utställningen.

Heureka har ansvarat för planeringen och genomförandet av utställningen och Sitra har finansierat projektet och fungerat som innehållsexpert.

”Syftet med utställningen är att få människor att tänka på hur de vill att framtiden ska te sig och hur de kan påverka framtiden genom egna val. I bästa fall lär sig besökaren någonting nytt om sig själv i utställningen”, säger Jussi Kahlos.

Heurekas och Sitras gemensamma utställning Sju syskon från framtiden firar Finlands 100-årsjubileum och Sitras 50-årsjubileum. Utställningen visas på Heureka till januari 2019.

Närmare information:

Heureka:
Upplevelsedirektör Mikko Myllykoski, mikko.myllykoski@heureka.fi, tfn 040 9015 244
Utställningsplanerare Jussi Kahlos, jussi.kahlos@heureka.fi, tfn 040 9015 284
Utställningsproducent Vesa Lepistö, vesa.lepisto@heureka.fi, tfn 040 9015 397

Sitra:
Projektdirektör Päivi Hirvola, paivi.hirvola@sitra.fi, tfn 040 5498 008

https://www.heureka.fi/utstallning/sju-syskon-fran-framtiden/?lang=sv
www.sitra.fi/hankkeet/seitseman-sisarusta-tulevaisuudesta

 

Vad handlar det om?