nyheter
Beräknad läsningstid 4 min

Utvärderingen av cirkulär affärsverksamhet drivs framåt av nytt erkännande

Laatukeskus och Sitra har för första gången delat ut erkännanden och hedersomnämnanden år sju företag som är föregångare inom den cirkulära ekonomin. Erkännandena är startskottet för utvecklingen av bedömningskriterier för den internationella cirkulära affärsverksamheten.

Författare

Samuli Laita

Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Företagens verksamhetssätt och förtjänstmodeller förändras i samband med den cirkulära ekonomin – sättet som man tidigare gjorde resultat på kommer inte alltid att fungera i framtidens affärsliv. Sitra har på sitt nyckelområde cirkulär ekonomi under åren 2015–19 främjat att en ny ekonomisk modell börjar användas både i Finland och globalt. Inom cirkulär ekonomi baseras företagens förtjänstlogik på återanvändning av material och produkter: till exempel på att hyra ut tjänster eller underhålla produkter, återanvändning och återtillverkning.

Ett syfte med arbetet har också varit att utveckla kriterier för cirkulär affärsverksamhet och de företagserkännanden som nu getts utgör startskottet för att cirkulär ekonomi ska bli en del av den internationellt godkända EFQM-bedömningsmodellen för kvalitetsstyrning. Laatukeskus kommer att fortsätta arbetet med att utveckla kriterierna.

”När företagens förtjänstlogik ändras till cirkulär ekonomi behövs verktyg som man kan mäta utvecklingen med. Vi bygger upp bedömningskriterier som ska bli en del av EFQM 2020-modellen. I fortsättningen kommer också erkännandena att ges utifrån dessa kriterier”, berättar Tani Järvinen, vd för Laatukeskus.

Sitras lista på de mest intressanta företagen inom cirkulär ekonomi som bakgrund

Erkännande för cirkulär ekonomi fick i år:

  • 3 Step IT Oy som leasar kontorselektronik åt organisationer
  • Neste Abp för plastlösningar och tillverkning av diesel från avfall och matrester
  • TouchPoint Oy som tillverkar arbetskläder av textil- och plastavfall

Hedersomnämnande togs emot av:

  • MaaS Global Oy som erbjuder resetjänster där man kan kombinera kollektiv trafik, taxi och bil
  • Nokia Abp för återtillverkning och iståndsättande av använda elektronikapparater för återförsäljning
  • Plan B From Outer Space Oy/RePack, som erbjuder som tjänst postpaket som går att återanvända
  • Swappie Oy som reparerar och säljer vidare använda smartphones

Bedömningskriterierna för årets erkännanden baserades på Sitras lista De mest intressanta företagen inom cirkulär ekonomi från 2016. Avsikten med listan, som till en början hade 19 företag men som nu omfattar nästan 130 företag, har varit att presentera de mest inspirerande exempelföretagen inom cirkulär ekonomi och utmana de finländska företagen att svara på behoven i en värld i ändring.

”Företagen måste uppdatera sin verksamhet så att den stödjer inbromsningen av klimatförändringen, men som tur är finns det nya affärsmöjligheter i förändringen. Under de senaste åren har allt fler finländska företag börjat utveckla sin affärsverksamhet i riktning mot cirkulär ekonomi. Vi vill inspirera resten också att komma med”, säger Sitras överombudsman Mikko Kosonen.

Målet med de erkännanden som nu getts är också att öka vikten av cirkulär ekonomi bland företagen, att lyfta fram exempel på framgångsrika företag och sporra företag att satsa på cirkulär ekonomi.

Bedömningskriterierna var hur intressant lösningen inom cirkulär ekonomi är, etablering som affärsverksamhet, genomslag med tanke på cirkulär ekonomi och miljöpåverkan, skalbarhet samt hur företagen i sin värdekedja och sitt nätverk påverkar främjandet av cirkulär ekonomi. Experterna vid Sitra och Laatukeskus bedömde företagens lösningar för cirkulär ekonomi tillsammans.

Sitras experter inom cirkulär ekonomi bjöd utifrån en preliminär bedömning in drygt tjugo finländska företag till tävlingen, till största delen företag från Sitras lista De mest intressanta företagen inom cirkulär ekonomi. Sammanlagt sexton företag ansökte om erkännandet.

Vad handlar det om?