archived
Beräknad läsningstid 3 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Världens mest ansvarsfulla tävlingsarrangörer

Ansvarsfullhet vid idrottstävlingar blir en ny exportgren.

Publicerad

Ansvarsfullhet vid idrottstävlingar blir en ny exportgren. Vid VM-tävlingarna i Lahtis som hålls i februari–mars prövar man på miljövänligare sätt att arrangera ett stort publikevenemang. Tillsammans med tävlings-organisationen har Sitra uppmuntrat samarbetspartnerna till miljöhänsyn i fråga om såväl energi och mat som själva miljökommunikationen. Kolsnåla och smarta lösningar inom cirkulär ekonomi kan utvecklas till en exporttrumf för stora evenemang i hela världen.

”Mycket folk besöker idrottstävlingar. Det innebär att mycket material behövs för att bygga upp tävlingarna, för trafiken, energiproduktionen och de tjänster som besökarna använder på tävlingsplatsen. Allt detta orsakar ett stort miljöavtryck”, konstaterar Nani Pajunen, ledande expert inom cirkulär ekonomi vid Sitra.

I februari 2016 utmanade Sitra VM-tävlingsorganisationen för Lahti2017, samarbetspartnerna, idrottarna och allmänheten att göra tävlingarna till de hittills mest ansvarsfulla VM-tävlingarna i skidor.

”Evenemang för allmänheten står inför stora utmaningar: hur ska vi hitta sådana verksamhetsmodeller som inte grundar sig på omåttligt utnyttjande av naturresurser och fossila bränslen”, fortsätter Pajunen. ”Om finländarna vill vara föregångare måste vi ta fram dessa verksamhetsmodeller nu.”

Genom samarbete strävar Sitra efter att utöka finländska arrangörernas know-how i ansvars- och miljöfrågor och stöda försök med olika lösningar i praktiken. ”Att starta ett nytt slags samarbete i ansvars- och miljöfrågor visar att Lahti2017-tävlingsorganisationen vill vara en föregångare”, säger Pajunen. Denna know-how kan bli en ny exportgren för Finland.

”Miljöfrågorna är en del av VM-tävlingarnas ansvarsprogram, vilket även omfattar socialt, kulturellt och ekonomiskt ansvar. I enlighet med vår slogan ”Not for 10 days but for the next 100 years” har vi som mål att skapa bestående verksamhetsmodeller för evenemang”, berättar Maarit Virtanen, som är miljöchef för tävlingarna. Med hjälp av nya verksamhetssätt vill tävlingsorganisationen också få publiken att bidra bland annat till en minskning av miljöpåverkan.

Sitra är en av Lahti2017-tävlingarnas kollektiva samarbetspartner. Bland övriga samarbetspartner kan nämnas Servicefacket PAM, Seinäjoen Tangomarkkinat, Automobilförbundet, Plan International Finland och Finska Ishockeyförbundet.

”Kollektivt partnerskap är ett helt nytt koncept som tagits fram parallellt med de kommersiella samarbetsformerna. Med stöd av kollektivt partnerskap kommer finländska sammanslutningar och aktörer att tillsammans med tävlingsorganisationen göra VM i Lahtis till en jubileumstävling för hela folket”, säger tävlingarnas kommunikationschef Laura Lehtonen.

Sitra och Lahti2017-tävlingsorganisationen offentliggör de lösningar som ingår i försöket i februari innan tävlingarna startar.

Mer information

Nani Pajunen, ledande expert inom cirkulär ekonomi, Sitra, nani.pajunen(at)www.sitra.fi, 050 301 0742

Maarit Virtanen, miljöchef, Lahti2017, maarit.virtanen(at)lahti2017.fi, 044 708 1260

Samuli Laita, kommunikationsexpert, Sitra, samuli.laita(at)www.sitra.fi, 040 536 8650

Laura Lehtonen, kommunikationschef, Lahti2017, laura.lehtonen(at)lahti2017.fi, 040 743 7107

Vad handlar det om?