ordbok

Andra generationens biobränsle

Biobränsle vars huvudråvara är avfall med hög halt lignocellulosa. Bland annat hyggesavfall, rivningsvirke och avfall från livsmedelsindustrin.