tulevaisuussanasto

Toisen sukupolven biopolttoaine

Biopolttoaine, jonka pääraaka-aineena käytetään jätettä, jossa on korkea lignoselluloosa-pitoisuus. Muun muassa hakkuujätteet, puupurkutavara ja elintarviketeollisuuden jätteet.