ordbok

Återställning

Människan hjälper ett område med försämrade naturvärden att bli återställt mot sitt naturliga tillstånd genom aktiva restaurerings-, reparations- och vårdåtgärder. Till exempel skulle återställning av en dränerad myr börja med att diken täpps igen så att vattenytan kan stiga till sin ursprungliga nivå och de arter som är kännetecknande för myrtypen kan börja återhämta sig.