tulevaisuussanasto

Ennallistaminen

Luontoarvoiltaan heikentyneen alueen auttamista palautumaan kohti luonnontilaa ihmisen aktiivisin kunnostus-, korjaus- ja hoitotoimin. Esimerkiksi ojitetun suon ennallistaminen alkaisi tukkimalla ojat, jotta vedenpinta pääsee nousemaan alkuperäiselle tasolleen ja suotyypille ominainen lajisto voi alkaa palautua.