ordbok

bindning av kol

Process där kol fångas upp från atmosfären och lagras lokalt, till exempel genom växternas fotosyntes.