ordbok

Bioenergi

Energi som produceras från biomassa (det vill säga organiskt material) eller biobränslen såsom biogas, bioetanol eller biodiesel.