tulevaisuussanasto

Bioenergia

Biomassasta, kuten metsähakkeesta tai pelleteistä tai jalostetuista biopolttoaineista, kuten biokaasusta, bioetanolista tai biodieselistä saatava energia.