ordbok

Biotop

Ett område med vissa slags miljöförhållanden och kännetecknande organismer. Till exempel lundskog, högmosse och dystrof sjö är biotoper. Biotoper är den mest omfattande nivån i den biologiska mångfalden. Precis som växter eller djur kan även biotoper vara hotade.