tulevaisuussanasto

Luontotyyppi

Alue, jolla vallitsee tietynlaiset ympäristöolot ja luonteenomainen eliöstö. Luontotyyppejä ovat esimerkiksi lehtometsä, keidassuo ja humusjärvi. Luontotyypit ovat luonnon monimuotoisuuden kattavin taso. Ja samoin kuin kasvit tai eläimet, myös luontotyypit voivat olla uhanalaisia.