ordbok

Cleantech

Teknologi, produkt, tjänst, process eller slutet system som främjar hållbar användning av naturresurser. Maximerar material-, vatten- och energieffektiviteten både ekonomiskt och teknologiskt och minskar samtidigt på utsläppen i vatten, luft och mark. Läs mer.