ordbok

Data lake

En data lake (på engelska) är en lösning för hantering av information om affärsverksamhet som gör det möjligt att samla in och spara olika slags uppgifter för vidareförädling. En data lake skiljer sig från traditionella datalagerlösningar genom lättare modellering och support för non- traditionella datatyper (t.ex. bilder, dokument, sensordata). Mer sällan använda termer är datareservoar, datasjö och data pool.