ordbok

Datakollektiv

En sammanslutning där verksamheten syftar till att underlätta datahantering för individer.

Ett datakollektiv kan grundas för att administrera en bestämd datahelhet eller så kan det ha som mål att påverka dataanvändningsvillkoren i vissa användningssituationer. Ett datakollektiv kan till exempel sträva efter att påverka hur det är möjligt att begränsa användningen av data och hur användningsvillkoren presenteras i en viss nättjänst. Som en sammanslutning kan ett datakollektiv ha bättre möjligheter att påverka dataanvändningsvillkoren än enskilda människor.