tulevaisuussanasto

Datayhteisö

Yhteenliittymä, jonka toiminnan tavoitteena on helpottaa yksilöiden datan hallintaa.

Datayhteisö (puhek. datakollektiivi) voidaan perustaa hallinnoimaan tiettyä datakokonaisuutta tai sen tavoitteena voi olla vaikuttaa datan käyttöehtoihin tietyissä käyttötilanteissa. Datayhteisö voi pyrkiä vaikuttamaan esimerkiksi siihen, miten datan käyttöä on mahdollista rajata ja miten käyttöehdot esitetään tietyssä verkkopalvelussa. Yhteenliittymänä datayhteisöllä voi olla paremmat mahdollisuudet vaikuttaa datan käyttöehtoihin kuin yksittäisillä ihmisillä.