ordbok

Dataområde

En helhet som består av gemensamt överenskomna principer och spelregler, som är avsedd för utbyte och delning av data inom vissa branscher eller mellan branscher.

Dataområden som främjar delning och utnyttjande av data utvecklas bland annat inom trafik-, hälso-, energi- och jordbruksbranscherna. Syftet är att dataområden ska användas för att bygga kompabilitet även mellan olika branscher.