ordbok

Dataportabilitet

Möjligheten att använda samma data i olika datorsystem.