tulevaisuussanasto

Datan siirrettävyys

Mahdollisuus käyttää samaa dataa eri tietokonejärjestelmissä.