ordbok

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Förordningen (EU) 2016/679 eller Europeiska unionens nya dataskyddsförordning (GDPR) reglerar behandling av personuppgifter som utförs av individer, företag eller organisationer inom EU.

Förordningen är ett mycket viktigt medel att stärka individernas grundläggande rättigheter i den digitala tidsåldern och underlättar affärsverksamheten genom att göra de regler som gäller företag och offentliga aktörer i den digitala inre marknaden tydligare. Förordningen trädde i kraft 24.5.2016, och den har tillämpats sedan 25.5.2018.