ordbok

Den registrerade

Den registrerade är en person, vars personuppgifter samlas in, sparas eller behandlas. Personuppgifter är till exempel namn, personbeteckning, bild och biometriska och genetiska uppgifter samt hälsouppgifter.