tulevaisuussanasto

Rekisteröity henkilö

Rekisteröity on henkilö, jonka henkilötietoja kerätään, säilytetään tai käsitellään. Henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi, henkilötunnus, kuva sekä biometriset, geneettiset ja terveystiedot.