ordbok

Digitala rättigheter

Mänskliga rättigheter som gäller digital teknologi.

Källa:  European Union terminology (18.3.2019)