ordbok

Ekologiskt fotavtryck

En människas, organisations, produkts eller tjänsts ekologiska fotavtryck är dess totala inverkan på den biologiska mångfalden, dvs. den skada som företeelsen eller verksamheten orsakar på naturen. Det ekologiska fotavtrycket kan också vara positivt, varvid man kan tala om ekologiskt handavtryck (jfr koldioxidavtryck och kolhandavtryck). Tills vidare finns det ingen standard för att mäta det ekologiska fotavtrycket, utan otaliga indikatorer som befinner sig på ett experimentellt stadium och används för olika användningsområden.