tulevaisuussanasto

Luontojalanjälki

Ihmisen, organisaation, tuotteen tai palvelun kokonaisvaikutus luonnon monimuotoisuuteen, eli asian tai toiminnan luonnolle aiheuttama haitta. Luontojalanjälki voi olla myös positiivinen, jolloin saatetaan puhua luontokädenjäljestä (vrt. hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki). Luontojalanjäljen mittaukseen ei ole toistaiseksi olemassa standardia, vaan lukuisia kokeiluasteella olevia mittareita eri käyttökohteisiin.