ordbok

Ekologiskt fotavtryck

Storleken på det mark- och vattenområde som behövs för att producera mat, material och energi och hantera avfall för en person eller en grupp människor. Enligt WWF överskrider mänsklighetens ekologiska fotavtryck jordens bärkraft med 25 procent. Läs mer.