ordbok

Ekosystemens diversitet

Mångfalden i olika livsmiljöer eller naturtyper. I Finland till exempel lundskogar, mossar eller humussjöar.