tulevaisuussanasto

Ekosysteemien monimuotoisuus

Eri elinympäristö- tai luontotyyppien monimuotoisuus. Suomessa esimerkiksi lehtometsät, keidassuot tai humusjärvet.