ordbok

Etiska riktlinjer

Syftet med etiska riktlinjer är att främja etisk och tillförlitlig praxis genom att ge instruktioner om hur etiska principer kan tillämpas på verksamheten i olika sammanhang.

Dokumentet ”Ethics guidelines for trustworhty AI” (Etiska riktlinjer för tillförlitlig artificiell intelligens) som Europeiska kommissionen publicerade 8.4.2019 är ett exempel på etiska riktlinjer inom ICT-branschen.