Eettiset ohjeet

Eettisillä ohjeilla pyritään edistämään eettisiä ja luotettavia käytäntöjä antamalla ohjeita siitä, miten eettisiä periaatteita voidaan soveltaa toimintaan eri yhteyksissä. Euroopan komission 8.4.2019 julkaisema Ethics guidelines for trustworthy AI -asiakirja on yksi esimerkki ICT-alan eettisistä ohjeista.