tulevaisuussanasto

Eettiset ohjeet

Eettisillä ohjeilla pyritään edistämään eettisiä ja luotettavia käytäntöjä antamalla ohjeita siitä, miten eettisiä periaatteita voidaan soveltaa toimintaan eri yhteyksissä.

Euroopan komission 8.4.2019 julkaisema Ethics guidelines for trustworthy AI -asiakirja on yksi esimerkki ICT-alan eettisistä ohjeista.