ordbok

Förvaltningsmodell för etisk dataekonomi

Regler samt tekniska och andra krav som gäller aktörer, styrande instanser och representanter av alla intressentgrupper som ingår i förvaltningsmodellen för ett etiskt ekosystem för dataekonomi. Genom dessa säkerställs en laglig, etisk, transparent, tillförlitlig, säker och rättvis dataanvändning och övervakning av användning i ett definierat ekosystem för dataekonomi.