tulevaisuussanasto

Eettisen datatalouden hallintamalli

Eettisen datatalouden ekosysteemin hallintamalliin sisältyvät toimijoita, ohjaavia tahoja ja kaikkia sidosryhmien edustajia koskevat säännöt ja tekniset ja muut vaatimukset, joilla varmistetaan laillinen, eettinen, läpinäkyvä, luotettava, turvallinen ja reilu datan käyttö ja käytön valvonta määritetyssä datatalouden ekosysteemissä.