ordbok

Frånkoppling

Saker som hittills har varit kopplade till varandra skiljs från varandra så att båda kan realiseras oberoende av varandra. Till exempel frånkoppling av det upplevda välmåendet och den ekonomiska tillväxten från förbrukningen av naturresurser.