ordbok

klimat

Vädret och dess förändringar i ett bestämt område under en längre period.