tulevaisuussanasto

ilmasto

Ilmasto kuvaa jonkin alueen säätä ja sen muutoksia pitkän ajan kuluessa. Sitä mitataan säätilojen tilastollisena jakaumana pitkällä aikavälillä. Ilmastoa kuvataan muun muassa vuosittaisen keskilämpötilan, sateisuuden ja ilmastovyöhykkeiden avulla. Ilmastonmuutos esitetään tyypillisesti nykypäivän ja esiteollisen ajan (aika ennen 1850-lukua) välisenä erona.

Ilmasto-oppaan mukaan Suomen ilmastoa leimaavat suuret vuosien väliset vaihtelut. Eri maakuntien ilmastoon vaikuttavat muun muassa laajat vesistöalueet sekä maanpinnan korkeussuhteet. Suomen vuosikeskilämpötila on noussut 1800-luvun puolivälin jälkeen yli 2 astetta. Ilmastomallien pohjalta arvioidaan, että keskilämpötila jatkaa nousuaan ja sateisuus lisääntyy erityisesti talvella, rankkasateet voimistuvat ja Etelä-Suomen lumipeite muuttuu oikukkaammaksi.