ordbok

kolnegativ

Ett tillstånd där en produkt, ett företag eller en stat binder mer koldioxid från atmosfären än den släpper ut.